Golf Breaks in Scotland

 
Great Golf Deals for 2022
2 Nights, Dinner, Bed & Breakfast plus 2 rounds of golf - £229
3 Nights, Dinner, Bed & Breakfast plus 3 rounds of golf - £319
4 Nights, Dinner, Bed & Breakfast plus 4 rounds of golf - £379
5 Nights, Dinner, Bed & Breakfast plus 4 rounds of golf - £449
 
These prices are guaranteed for the whole of 2022 and include golf at the following courses -
 • Strathlene
 • Turriff
 • Cullen
 • Royal Tarlair
 • Spey bay
 • Maverston
 • Huntly
 
 
Also available for Supplements -
 • Duff House Royal (£10)
 • Buckpool (£10)
 • Fraserburgh (£15)
 • Moray New (£20)
 • Elgin (£25)
 • Moray Old (£50)
 
 
Prices are per person sharing, in twin or double ensuite rooms, single occupance available for surcharge.
 
Prices based on weekday golf, weekend golf supplement is £10 per day
 
 
Contact Us
These, however, are only a sample of what we can offer. We can put together any bespoke golf package to suit your needs. If you would like to enquire about any type of golf break, please
 
* Telephone on 01261 842327 and talk to Euan or Susan, we love talking about golf!
 

Contact

Address

Station Hotel,
Seafield Street, Portsoy,
Banffshire, Scotland
AB45 2QT

Phone

01261 842327

Email

enquiries@stationhotelportsoy.co.uk

Location

 

Call Us

01261 842327

Liên Hệ

Địa chỉ

Station Hotel,
Seafield Street, Portsoy,
Banffshire, Scotland
AB45 2QT

Điện Thoại

01261 842327

Email

enquiries@stationhotelportsoy.co.uk

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

01261 842327

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách